Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

Villentretenmerth
9104 74ad 500
Reposted fromshitty shitty viamagenno magenno
Villentretenmerth

December 02 2017

Villentretenmerth

so you want be a wizard

by Julia Evans
Villentretenmerth
Villentretenmerth
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaikari ikari

November 26 2017

Villentretenmerth
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar

November 12 2017

Villentretenmerth
Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie.  Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromavooid avooid viadys dys
Villentretenmerth
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys
Villentretenmerth
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
Villentretenmerth
7138 5476 500

Big Little Lies
Reposted fromEmisja Emisja viadancingwithaghost dancingwithaghost
Villentretenmerth
Villentretenmerth
Reposted fromcomiczynka comiczynka viamayamar mayamar
Villentretenmerth
9421 747a

AAaaa
Reposted fromEmisja Emisja viagwiazdeczka gwiazdeczka
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viasarkastyczna sarkastyczna

November 08 2017

Villentretenmerth
To właśnie życie. To, gdzie śpisz i co widzisz, kiedy się rano budzisz, komu opowiadasz o swoim dziwnym śnie, co jesz na śniadanie i z kim. Życie to nie jest coś, co Ci się przydarza. To coś, co sam tworzysz, cały czas.
— Rebecca Stead
Reposted byjezderkusieKejstyna

November 04 2017

Villentretenmerth
Villentretenmerth
Reposted fromsawb sawb viaikari ikari

October 31 2017

Villentretenmerth
3672 16a4 500
Villentretenmerth

ktoś kiedyś powiedział, że największą krzywdą jaką można wyrządzić drugiej osobie, jest zamknięcie przed nią serca.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viacannellle cannellle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl