Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

Villentretenmerth
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.

March 18 2018

Villentretenmerth
3457 45b1 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaaskman askman

March 13 2018

Villentretenmerth
9940 d244 500

Kuźnica, Hel Peninsula, Poland

March 10 2018

Villentretenmerth
Villentretenmerth
Villentretenmerth
Niektórzy ludzie po prostu działają na innych uspokajająco.

February 18 2018

Villentretenmerth
Nie to nas dotyka, co nam się zdarza, ale to, co mówimy sobie o tym, co się nam zdarza.
— "Być szczęśliwym na Alasce." Santandreu Rafael
Reposted byblackfantasiesczy-ty-to-tygive--me--lovelisiazupa
Villentretenmerth

February 14 2018

Villentretenmerth
Na górze róże, na dole bzy....
Reposted bysurversinspiracyjnaKciukWzupiepressanybetontfuduobixgitripencjosparrovvikarirzepaktomashlujekhardkorweyItIsNotMydotmariuszsmoke11TurekMenistansiostrzycaxann23kulpamensmishkathepugprzeniesienieblackheartgirlponurykosiarzlisiazupaMartwa13partyhardorgtfop168GunToRuncavebearyourdreamscametruefutureiscoming

January 30 2018

Villentretenmerth
6346 af18 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 28 2018

Villentretenmerth
1134 ddc6
Reposted fromxalchemic xalchemic viafallingsky fallingsky

January 27 2018

Villentretenmerth

January 06 2018

Villentretenmerth

January 01 2018

Villentretenmerth
5178 d8e5 500
Reposted fromneon neon viadna dna
Villentretenmerth
Cokolwiek możesz zrobić lub marzysz o tym, że możesz, zacznij to robić. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, magię i siłę.
— J. W. Goethe
Reposted bycannellle cannellle

December 28 2017

Villentretenmerth
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaikari ikari

December 25 2017

Villentretenmerth
Villentretenmerth
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viadoubleespresso doubleespresso
Villentretenmerth
7915 db8f 500
Villentretenmerth
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl